"Feminism handlar om att erkänna att män och kvinnor inte har samma möjligheter,
ekonomiskt och socialt, och att vilja göra något åt det.
Man erkänner alltså situationen och säger sig vilja förändra den.
Det är det som är feminism.
Män och kvinnor ska alltså ha samma möjligheter, men också samma skyldigheter och rättigheter.
Om vi når dit, ja, då först har vi ett jämställt samhälle."
Ur: Skriet från kärnfamiljen - Rebecka Edgren Aldén och Tinni Ernsjö Rappe

Så, vänner, ni som läser denna blogg.
Hur kan man inte vara feminist?
Förklara för mig.
Jag förstår nämligen inte.(Tagen härifrån)

Unfair system

Politik En kommentar
"Feminism handlar om att erkänna att män och kvinnor inte har samma möjligheter,
ekonomiskt och socialt, och att vilja göra något åt det.
Man erkänner alltså situationen och säger sig vilja förändra den.
Det är det som är feminism.
Män och kvinnor ska alltså ha samma möjligheter, men också samma skyldigheter och rättigheter.
Om vi når dit, ja, då först har vi ett jämställt samhälle."
Ur: Skriet från kärnfamiljen - Rebecka Edgren Aldén och Tinni Ernsjö Rappe

Så, vänner, ni som läser denna blogg.
Hur kan man inte vara feminist?
Förklara för mig.
Jag förstår nämligen inte.(Tagen härifrån)